การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

Advertisements

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์